2024

Neubau Mehrfamilienhäuser

- Neubau 2 MFH Krähenbergstrasse 9+11, 2543 Lengnau BE

- Neubau 4 MFH, Landigstrasse, 8856 Tuggen

- Neubau MFH Bamert, Breitfeldstr. 16, 8854 Siebnen

- Neubau MFH Hauptstr. 41_43, 8832 Wollerau

- Neubau MFH, Dorfstrasse 59, 8800 Thalwil

- Neubau MFH St. Wendelinstrasse, 8640 Rapperswil 

Neubau Einfamilienhäuser

- Neubau DEFH Allmeindstr. ,2, 8852 Altendorf

- Neubau ZFH, Glarnerstrasse 53, 8854 Siebnen

- Neubau EFH Tücheliweg 20, 8853 Lachen

Diverses

- Anbau Kiebitzweg 7a, 8853 Lachem